This is a free Purot.net wiki
  • View:

Sanakirja

Historian sanasto

A) Porvari voi tarkoittaa seuraavia:

  • Porvariston eli historiallisen kauppiassäädyn jäsen.

B) Tullimaksu sovittiin paljonko kaupunki sai periä maksuja ulkomailta tuoduista tavaroista.

C) Raati voi tarkoittaa etenkin keskiajasta puhuttaessa myös kaupunginhallitusta.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.