This is a free Purot.net wiki
  • View:

Löytöretket

Työskentelyn vaiheet

1) Lukupiiri (yksilö)

  • oppilaat lukevat oppikirjasta aiheeseen liittyvät kappaleet ja kirjaavat samalla Wikiin lukemisen aikana heränneitä kysymyksiä ja ajatuksia

2) Tiedon aktivointi ja kokoaminen (koko luokka)

  • havaintojen pohjalta käydään yhdessä läpi historian aihetta.
  • työskentelyssä käytettään apuna rooleja: aloittaja, yhteenvetäjä, havainnoitisja, epäilijä ja kysyjä

3) Tarinan kirjoittaminen (ryhmä)

  • oppilaat kirjoittavat ryhmässä Titanpadilla tarinan käsikirjoituksen

4) Kommentointi (yksilöt)

  • oppilaat käyvät kommentoimassa toisen ryhmän tuotoksia

5) Elokuvan tekeminen (ryhmä)

  • oppilaat laativat itselleen aikataulun
  • oppilaat tekevät tarinan MovieMakerilla
  • ryhmäläiset reflektoivat omaa työskentelyään Wikiin

Kristoffer Kolumbus (minun ajatuksia)

Kristoffer Kolumbus oli aikamoinen nikkaroija.Nimittäin hän rakensi haaksirikon jälkeen  laivan jäänöksistä linnoituksen miehistön kanssa. Miehistöä oli jäjellä kolmekymmentä yksilöä =D.Intiaanit  surmasivat loput.

2
Likers
emly12, Jesrin

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

outoo!
InkaA InkaA   (13.01.2013 08:29)