This is a free Purot.net wiki
  • View:

Puola

Sisältöalue

Pinta-ala: Vähän pienempi kuin Suomi

Pääkaupunki:  Varsova

Presitentti   Bronislaw komorowski

Puolan raja naapurit ovat lännessä Saksa, lounaassa Tsekki, etelässä Sovakia, kaakossa Ukraina, idässä Valko-venäjä ja koilisessa Liettua.

Puola kuuluu Itämeren rannikkovaltioihin, merentakaisiin naapueihin.

Puola on saanut nimensä varhaiskeskiajalla läntisessä Puolassa asuneesta polaanien heimosta.

210px-Herb_Polski.svg.png

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

dfsdkfsldk
ipp0   (01.11.2011 11:05)